galeria zdjeć

Egzaminy

Uczniowskie - kyu (im niższa cyfra przy kyu, tym większy stopień):

* 9 kyu - pas biały
* 8 kyu - pas żółty
* 7 kyu - pas pomarańczowy
* 6 kyu - pas zielony
* 5 kyu - pas niebieski
* 4 kyu - pas niebieski
* 3 kyu - pas brązowy
* 2 kyu - pas brązowy
* 1 kyu - pas brązowy

Mistrzowskie - dan (im wyższa cyfra przy dan, tym większy stopień):

* 1 dan (shodan) - pas czarny
* 2 dan (nidan) - pas czarny
* 3 dan (sandan) - pas czarny
* 4 dan (yodan) - pas czarny
* 5 dan (godan) - pas czarny
* 6 dan (rokudan) - pas czarny
* 7 dan (shichidan) - pas czarny lub biało-czerwony
* 8 dan (hachidan) - pas czarny lub biało- czerwony
* 9 dan (kudan) - pas czarny lub biało- czerwony
* 10 dan (jodan) - pas biały

 

Wymagania egzaminacyjne na stopnie Karate-do Shotokan:

 

9 kyu - pas biały

KIHON
 1. Oi-zuki
 2. Age-uke
 3. Soto-uke
 4. Uchi-uke
 5. Gedan-barai
 6. Mae-geri
KATA
Taikyoku-Shodan
KUMITE
Gohon-kumite

8 kyu - pas żółty

KIHON
 1. Oi-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki
 3. Soto-uke/Gyaku-zuki
 4. Uchi-uke/Gyaku-zuki
 5. Gedan-barai/Gyaku-zuki
 6. Shuto-uke
 7. Mae-geri
 8. Yoko-geri-keage
 9. Yoko-geri-kekomi
KATA
Heian-Shodan
KUMITE
Gohon-kumite

7 kyu - pas pomarańczowy

KIHON
 1. Oi-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki
 3. Soto-uke/Gyaku-zuki
 4. Shuto-uke/Gyaku-nukite
 5. Uraken-uchi
 6. Mae-geri
 7. Mae-ren-geri/chudan, jodan (z międzykrokiem)
 8. Yoko-geri-keage
 9. Yoko-geri-kekomi
 10. Mawashi-geri
KATA
Heian-Nidan
KUMITE
Gohon-kumite

6 kyu - pas zielony

KIHON
 1. Sanbon-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki
 3. Uchi-uke/Kizami-zuki/Gyaku-zuki
 4. Soto-uke/Kizami-uraken-uchi/Gyaku-zuki
 5. Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-nukite
 6. Shuto-uchi
 7. Yoko-empi-uchi
 8. Mae-geri
 9. Mae-ren-geri (z międzykrokiem)
 10. Yoko-geri-keage
 11. Yoko-geri-kekomi
 12. Mawashi-geri
 13. Ura-mawashi-geri
 14. Shiho-gyaku-zuki
KATA
Heian-Sandan
KUMITE
Kihon-ippon-kumite

5 kyu - pas niebieski

KIHON
 1. Sanbon-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki
 3. Uchi-uke/Gyaku-empi-uchi
 4. Soto-uke/Yoko-empi-uchi/Gyaku-zuki
 5. Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-zuki
 6. Haito-uchi
 7. Mae-geri
 8. Kizami-mae-geri/mae-geri
 9. Yoko-geri-keage
 10. Yoko-geri-kekomi
 11. Mawashi-geri
 12. Ura-mawashi-geri
 13. Ushiro-geri
 14. Mae-geri/mawashi-geri (z międzykrokiem)
 15. Shiho-uraken-uchi
KATA
Heian-Yodan
KUMITE
Kihon-ippon-kumite

4 kyu - pas niebieski

KIHON
 1. Sanbon-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki/Age-empi-uchi
 3. Uchi-uke/Kizami-zuki/Gyaku-zuki
 4. Soto-uke/Yoko-empi-uchi/Uraken-uchi
 5. Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-nukite
 6. Mawashi -shuto-uchi/Gyaku-haito-uchi
 7. Mae-geri
 8. Yoko-geri-keage
 9. Yoko-geri-kekomi
 10. Mawashi-geri
 11. Ura-mawashi-geri
 12. Ushiro-geri
 13. Mawashi-geri/Ushiro-geri (z międzykrokiem)
 14. Shiho-gyaku-zuki
 15. Shiho-empi-uchi
KATA
Heian-Godan
KUMITE
Kihon-ippon-kumite (kontratak uchi lub geri)

3 kyu - pas brązowy

KIHON
 1. Sanbon-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki/Age-empi-uchi
 3. Uchi-uke/Kizami-zuki/Gyaku-zuki
 4. Soto-uke/Yoko-empi-uchi/Uraken-uchi/Gyaku-zuki
 5. Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-nukite/ Uraken-uchi/Gyaku-empi-uchi
 6. Sanbon-mae-geri
 7. Yoko-geri-keage/Yoko-geri-kekomi (tą samą nogą)
 8. Mawashi-geri/Yoko-geri-kekomi
 9. Ura-mawashi-geri
 10. Ushiro-geri
 11. Shiho-gyaku-zuki
 12. Shiho-uchi
 13. Shiho-geri
KATA
Tekki-Shodan
KUMITE
Jiyu-ippon-kumite

2 kyu - pas brązowy

KIHON
 1. Sanbon-zuki
 2. Age-uke/Gyaku-zuki/Kizami-zuki
 3. Uchi-uke/Gyaku-empi-uchi/Kizami-uraken-uchi
 4. Shuto-uke/Kizami-mae-geri/Gyaku-nukite/ Kizami-uraken-uchi/Gyaku-empi-uchi
 5. Sanbon-mae-geri
 6. Kizami-mawashi-geri/mawashi-geri
 7. Ura-mawashi-geri/mawashi-geri/yoko-geri-keage (tą samą nogą)
 8. Ushiro-geri/mawashi-geri (tą samą nogą)
 9. Yoko-geri-kekomi/Uraken-uchi/Gyaku-zuki
 10. Shiho-uchi
 11. Shiho-geri
KATA
Bassai-dai
KUMITE
Jiyu-ippon-kumite

1 kyu - pas brązowy

KIHON
 1. Oi-zuki (do przodu i do tyłu)
 2. Sanbon-zuki (do przodu i do tyłu)
 3. Kombinacja
 4. Mae-geri-chudan/jodan (tą samą nogą)
 5. Sanbon-mae-geri
 6. Yoko-geri-keage/Yoko-geri-kekomi w kiba-dachi z przejściem
 7. Mawashi-geri-chudan/jodan (tą samą nogą)
 8. Ura-mawashi-geri-chudan/jodan
 9. Ushiro-geri-chudan/jodan
 10. Mae-geri/yoko-geri/mawashi-geri/ushiro-geri/ura-mawashi-geri
 11. Shiho-uchi i Haito-uchi
 12. Shiho-geri
KATA
do wyboru: Kanku-dai, Jion, Empi, Hangetsu
KUMITE
 1. Jiyu-ippon-kumite (kontratak geri, uchi)
 2. Jiyu-kumite

1 Dan - pas czarny

KIHON
 1. Seiken-choku-zuki
 2. Kizami-zuki
 3. Gyaku-zuki
 4. Oi-zuki
 5. Kizami-zuki/gyaku-zuki-mae-geri/gyaku-zuki-oi-zuki/gyaku-zuki
 6. Age-uke/gyaku-zuki, soto-uke/uraken-uchi/gyaku-zuki, uchi-uke/kizami-zuki/gyaku-zuki, gedan-barai/gyaku-zuki, shuto-uke/kizami-geri/nukite, mae-geri/gyaku-zuki (do przodu i do tyłu)
 7. Shiho-uraken-uchi
 8. Shiho-empi-uchi
 9. Shiho-geri
 10. Sanbon-mae-geri
 11. Sanbon-yoko-geri
 12. Sanbon-mawashi-geri
 13. Sanbon-ushiro-geri
 14. Sanbon-ura-mawashi-geri
KATA
 1. Wszystkie kata Heian
 2. Tekki-shodan
 3. Bassai-dai
 4. Jedno z kata podanych: Kanku-dai, Jion, Empi, Hangetsu
KUMITE
 1. Gohon-kumite
 2. Kihon-ippon-kumite
 3. Jiyu-ippon-kumite
 4. Jiyu-kumite

2 Dan - pas czarny

KIHON
 1. Sanbon-zuki/mawashi-geri/uraken-uchi/mae-empi-uchi
 2. Soto-uke/kizami-mae-geri/yoko-geri-kekomi, ushiro-geri/haito-uchi/Shuto-uchi, gedan-barai/ura-mawashi-geri/uraken-uchi/gyaku-zuki/kizami-zuki/oi-zuki
 3. Kombinacja 5 technik (wymyślona przez zdająego)
 4. Kombinacja 10 technik (wymyślona przez zdającego)
 5. Kombinacja zlecona do wykonania przez Komisję
 6. Wykonanie technik tsuki, uchi, geri na Makiwara
 7. Mae-tobi-geri
 8. Yoko-tobi-geri
KATA
trzy kata spośród: Bassai-dai, Kanku-dai, Jion, Empi, Hangetsu
KUMITE
Jiyu-kumite

3 Dan - pas czarny

KIHON
 1. Kizami-zuki, Sanbon-zuki/Uraken-uchi/Gyaku-zuki/Mae-empi-uchi
 2. Shiho tate-shuto-uke/Gyaku-zuki
 3. Shiho tate-shuto-uke/Mae-geri
 4. Kombinacja 20 technik
 5. Shiho-geri
 6. Kombinacja z 10 technik zlecona przezKomisje Egzaminacyjną
KATA
 1. Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion, Empi, Hangetsu,
 2. Jedno z następujących :Bassai-Sho, Kanku-Sho, Jitte, Sochin, Gankaku, Nijushiho, Meikyo, Chinte,
KUMITE
 1. Zastosowanie przedstawionej kombinacji 20 technik
 2. Jiyu-ippon-kumite

4 Dan - pas czarny

KIHON
 1. Shiho-geri
 2. Kombinacja z 30 technik
 3. Kombinacja z technik zlecona przezKomisję
KATA
 1. Bassai-Sho, Kanku-Sho, Jitte, Sochin, Gankaku,
 2. Jedno z następuj±cych : Nijushiho, Meikyo, Gojushiho, Unsu
KUMITE
Wszystkie formy kumite

5 Dan - pas czarny

KIHON
 1. Kombinacja z 60 technik
 2. Dowolna technika
KATA
Nijushiho, Gojushiho, Unsu
KUMITE
 1. Jiyu-ippon-kumite
 2. Jiyu-kumite
 3. Zastosowanie kombinacji z 60 technik
 4. Obrona przed trzema napastnikami

Polecamy

dbx-sport.pl

Instytucje wspierające klub

Firmy wspierajace klub

Program Klub

Program Klub

Fundacja Partnerstwo

Fundacja Partnerstwo