galeria zdjeć

XXII Mikołajkowy Klubowy Turniej Karate,

XXII Mikołajkowy Klubowy Turniej Karate, Dobrodzień 08.12.2019

Już po raz XXII zorganizowaliśmy dla naszych członków Mikołajkowy Turniej Karate, w którym rywalizowało 63 zawodników w wieku od 4 do 14 lat z naszych klubowych sekcji z miejscowości Dobrodzień, Ozimek i Zawadzkie. Pierwszy raz zorganizowaliśmy turniej poza Zawadzkiem z powodu termomodernizacji hali sportowej przy ul. Opolskiej (bardzo dziękujemy Dyrekcji Szkoły za udostępnienie obiektu). Rozegrano 21 konkurencji w tym: 7 konkurencji kata, 8 konkurencji sprawnościowych i 6 konkurencji kumite na fantomach. Sportowa rywalizacja trwała 2 godziny po czym nastąpiła część oficjalna. Serdecznie przywitano wszystkich zebranych, a swoją obecnością turniej zaszczycili: Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pan Roman Kolek, Pełnomocnik Marszałka ds. wielokulturowości Pan Marek Witek, Burmistrz Dobrodzienia Pan Andrzej Jasiński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem Pan Dariusz Zajdel,  Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Pan Łukasz Słupik, Państwo Krystyna i  Roman Sprancel właściciele Restauracji Zielona Oberża, Doktor Pani Mirosława Zajdel, Pan Mariusz Łapot,  Pani Małgorzata Jerominek z PALM ELECTRONIC. Po przywitaniu zaproszonych gości Prezes Zbigniew Sworeń przedstawił krótkie podsumowanie działalności w roku 2019, dziękując instytucjom, sponsorom, rodzicom za wsparcie i pomoc oraz przekazanie 1% podatku na działalność statutową klubu ( za rok 2018 pozyskaliśmy kwotę 2603,00 zł). Następnie odbyła się dekoracja  najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach,  a wszystkim uczestnikom wręczono medale i dyplomy za uczestnictwo oraz upominki od „Świętego Mikołaja”.

 

Za wsparcie finansowe i pomoc organizacyjną serdecznie dziękujemy: Gminie Zawadzkie, Gminie Dobrodzień, Dyrekcji i personelowi Szkoły Podstawowej im. Powst. Śl. w Dobrodzieniu,  Restauracji Zielona Oberża, Zarządowi Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem, Drukarni Sil-Veg-Druk, Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK,  Spółce z o.o. TECHNAR, Caritas przy Parafii Św. Rodziny w Zawadzkiem, Pani Joannie Materla Park Miniatur Olszowa, Firmie PROBUS, Pani doktor Mirosławie Zajdel, Panu Mariuszowi Łapot, Panu Adamowi Szczerek oraz Firmie PALM ELECTRONIC. Również bardzo serdeczne i gorąco dziękujemy starszym członkom, trenerom i rodzicom, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia zawodów oraz  instytucjom, firmom i osobom fizycznym, którzy współpracowali z klubem w roku 2019.

Zarząd Klubu Karate NIDAN w Zawadzkiem

XXII MIKOŁAJKOWY KLUBOWY TURNIEJ KARATE

ZAWADZKIE 02.12.2018 - WYNIKI KOŃCOWE

 

I. Kata indywidualne dziewcząt rocznik 2011 i młodsze

Nazwisko i imię

Sekcja

1

Konkurencja  nie odbyła się

 

2

 

 

3

 

 

3

 

 

 

II. Kata indywidualne dziewcząt rocznik 2010-2009

Nazwisko i imię

Sekcja

1

Koperska Ilona

Zawadzkie

2

Brodowy Nicole

Dobrodzień

3

Konieczko Paulina

Ozimek

3

Jerominek Martyna

Dobrodzień

 

III. Kata indywidualne dziewcząt rocznik 2008-2007-2006

Nazwisko i imię

Sekcja

1

Guzdek Alicja

Zawadzkie

2

Wirska Kaja

Zawadzkie

3

Bunkowska Olga

Ozimek

3

Dziedzic Nadia

Zawadzkie

 

IV. Kata indywidualne chłopców rocznik 2011 i młodsi

Nazwisko i imię

Sekcja

1

Foryś Alex

Zawadzkie

2

Łapot Marek

Ozimek

3

Chromiec Aleksander

Zawadzkie

3

Górny Ryszard

Ozimek

 

V. Kata indywidualne chłopców rocznik 2010-2009

Nazwisko i imię

Sekcja

1

Pruski Bartosz

Ozimek

2

Biedlecky Daniel

Ozimek

3

Wit Ksawier

Dobrodzień

3

Golla Kamil

Zawadzkie

VI. Kata indywidualne chłopców rocznik 2008-2007-2006

Nazwisko i imię

Sekcja

1

Witek Patryk

Dobrodzień

2

Kusz Patryk

Zawadzkie

3

Gołaś Kacper

Zawadzkie

3

Czekała Rafał

Zawadzkie

VII. Konkurencja sprawnościowa grupa z naboru w roku 2019,

dziewczęta r. 2006 i młodsze

Nazwisko i imię

Sekcja

1

Petriv Julia

Dobrodzień

2

Pietrek Julia

Zawadzkie

3

Walczak Barbara

Ozimek

3

Sowa Amelia

Zawadzkie

VIII. Konkurencja sprawnościowa grupa z naboru w roku 2019,

chłopcy, r. 2006 i młodsi.

Nazwisko i imię

Sekcja

1

Chmielowiec Wojciech

Zawadzkie

2

Włodarczyk Adrian

Dobrodzień

3

Pilarski Adam

Dobrodzień

3

Popovchak Aleksandr

Ozimek

IX. Konkurencja sprawnościowa rocznik 2011 i młodsze, dziewczęta

Nazwisko i imię

Sekcja

1

Petriv Julia

Dobrodzień

2

Walczak Barbara

Ozimek

3

Ryczel Ewa

Zawadzkie

3

Sowa Amelia

Zawadzkie

X. Konkurencja sprawnościowa rocznik 2010-2009,  dziewczęta

Nazwisko i imię

Sekcja

1

Zając Julia

Dobrodzień

2

Brodowy Nicole

Dobrodzień

3

Chromiec Jagoda

Zawadzkie

3

Jerominek Martyna

Dobrodzień

 

XI. Konkurencja sprawnościowa rocznik 2008-2007-2006,  dziewczęta

Nazwisko i imię

Sekcja

1

Guzdek Alicja

Zawadzkie

2

Wilczyńska Kalina

Zawadzkie

3

Wirska Kaja

Zawadzkie

3

Bunkowska Olga

Ozimek

 

XII. Konkurencja sprawnościowa rocznik 2011 i młodsi,   chłopcy

Nazwisko i imię

Sekcja

1

Lopez Jorge Tomasz

Zawadzkie

2

Skorek Tymoteusz

Ozimek

3

Foryś Alex

Zawadzkie

3

Górny Ryszard

Ozimek

XIII. Konkurencja sprawnościowa rocznik 2010-2009,   chłopcy

Nazwisko i imię

Sekcja

1

Biedlecky Daniel

Ozimek

2

Chmielowiec Wojciech

Zawadzkie

3

Pruski Bartosz

Ozimek

3

Łapot Michał

Ozimek

 

 

 

 

XIV. Konkurencja sprawnościowa rocznik 208-2007-2006,   chłopcy

Nazwisko i imię

Sekcja

1

Gołaś Kacper

Zawadzkie

2

Witek Patryk

Dobrodzień

3

Włodarczyk Adrian

Dobrodzień

3

Popovchak Aleksandr

Ozimek

 

XV. Kumite na fantomach, rocznik 2011 i młodsze,   dziewczęta

Nazwisko i imię

Sekcja

1

Walczak Barbara

Ozimek

2

Petriv Julia

Dobrodzień

3

Ryczel Ewa

Zawadzkie

3

Foryś Hanna

Zawadzkie

XVI. Kumite na fantomach, rocznik 2010-2009, dziewczęta

Nazwisko i imię

Sekcja

1

Sprancel Marta

Zawadzkie

2

Chromiec Jagoda

Zawadzkie

3

Konieczko Paulina

Ozimek

3

Brodowy Nicole

Dobrodzień

 

XVII. Kumite na fantomach, rocznik 2008-2007-2006,   dziewczęta

Nazwisko i imię

Sekcja

1

Guzdek Alicja

Zawadzkie

2

Wirska Kaja

Zawadzkie

3

Dziedzic Nadia

Zawadzkie

3

Bunkowska Olga

Ozimek

 

XVIII. Kumite na fantomach, rocznik 2011 i młodsi,   chłopcy

Nazwisko i imię

Sekcja

1

Foryś Alex

Zawadzkie

2

Górny Ryszard

Ozimek

3

Foryś Oskar

Zawadzkie

3

Skorek Tymoteusz

Ozimek

XIX. Kumite na fantomach, rocznik 2010-2009,    chłopcy

Nazwisko i imię

Sekcja

1

Pruski Bartosz

Ozimek

2

Biedlecky Daniel

Ozimek

3

Golla Kamil

Zawadzkie

3

Chmielowiec Wojciech

Zawadzkie

 

XX. Kumite na fantomach, rocznik 2008- 2007-2006,    chłopcy

Nazwisko i imię

Sekcja

1

Witek Patryk

Dobrodzień

2

Gołaś Kacper

Zawadzkie

3

Jainta Bartłomiej

Zawadzkie

3

Kusz Patryk

Zawadzkie

 

XXI. KIHON indywidualnie dziewczęta rocznik 2006 i młodsze, grupa z naboru  w roku 2019 i 2018

Nazwisko i imię

Sekcja

1

Banasik Nadia

Dobrodzień

2

Ryczel Ewa

Zawadzkie

3

Sowa Amelia

Zawadzkie

3

Walczak Barbara

Ozimek

 

XXII. KIHON indywidualnie chłopców rocznik 2006 i młodsi,

grupa z naboru  w roku 2019 i 2018

Nazwisko i imię

Sekcja

1

Popovchak Oleksandr

Ozimek

2

Łapot Michał

Ozimek

3

Grzebieniowski Jakub

Dobrodzień

3

Włodarczyk Adrian

Dobrodzień

 

Klasyfikacja punktowa:

Punktacja:

1 miejsce – 5 punktów

2 miejsce – 3 punkty

3 miejsce – 1 punkt

Miejsce

Nazwa sekcji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Suma punktów

1

Sekcja Zawadzkie

-

5

9

6

1

5

4

5

2

1

9

6

3

5

2

8

9

6

2

5

4

-

94

2

Sekcja Ozimek

-

1

1

4

8

-

1

1

3

-

1

4

7

1

5

1

1

4

8

-

1

8

63

3

Sekcja Dobrodzień

-

4

-

-

1

5

5

4

5

9

-

-

-

4

3

1

-

-

-

5

5

2

53

Polecamy

dbx-sport.pl

Instytucje wspierające klub

Firmy wspierajace klub

Program Klub

Program Klub

Fundacja Partnerstwo

Fundacja Partnerstwo