galeria zdjeć

Historia Klubu Karate w Zawadzkiem

Początki istnienia sekcji sięgają jesieni 1977r. Wielcy pasjonaci karate Henryk Andrecki, Henryk Kuczyński oraz Janusz Machalica byli tymi pierwszymi, którzy zapoczątkowali treningi karate shotokan w naszym mieście. Nauki pobierali u trenera z Opola Marka Kozery- jednego z pierwszych osób, który posiadał czarny pas w Polsce. Sekcja Karate Shotokan w Zawadzkiem była pierwszą sekcją w powiecie strzeleckim i jedną z pierwszych w województwie opolskim. Inspiratorzy stanęli przed trudnym zadaniem, gdyż karate nie było jeszcze w Polsce tak rozpowszechnione. Brak fachowej literatury, materiałów szkoleniowych to główne niedostatki z jakimi się borykali.


Początki działalności nie przypominały obecnych warunków.Zafascynowana odmiennym sportem i pełna zapału młodzież decydowała się przychodzić na poranne treningi już o 4 rano, oraz dodatkowo na 2-godzinny trening popołudniowy. Treningi odbywały się w małej sali w nowo wybudowanej hali sportowej lub na "wolnym powietrzu". Trudy treningu i twardą dyscyplinę wytrzymywało niewielu. Nierzadko po roku czasu zostawało w sekcji mniej niż 10% zapisujących się. Na treningi uczęszczać mogła jedynie młodzież, która ukończyła szkołę podstawową. Od samego początku założyciele borykali się z wieloma problemami, między innymi: brakiem stałego pomieszczenia treningowego, brakiem funduszy. Wszystkie wydatki związane z zakupem odzieży treningowej, szkoleniem instruktorów, wyjazdów na zgrupowania i zawody członkowie pokrywali z własnych zasobów. Po wyjeździe H. Andreckiego sekcję przejął Zygmunt Katryniok ówczesny trener jednej z sekcji z Opola. Jego pomocnikiem został trenujący już w Zawadzkiem Jerzy Thiel. Pod okiem tego instruktora sekcja zaczęła brać udział i odnosić pierwsze sukcesy sportowe w zawodach rangi wojewódzkiej. Z roku na rok do sekcji wstępowało coraz więcej członków, organizowano częste wyjazdy na zgrupowania ze szkoleniowcami z Włoch, Austrii i Jugosławii. Sekcja brała udział w licznych pokazach towarzyszących okolicznościowym imprezom. W roku 1985 sekcja zostaje członkiem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Dwa lata później (1987r.) wspólnie z sekcją "Zagłębianka" z Dąbrowy Górniczej zostaje zorganizowany na terenie Zawadzkiego II Międzynarodowy Turniej Karate o "Lampkę Górniczą", w którym drużyna z Zawadzkiego wywalczyła 3-miejsce. W grudniu 1988 roku nastąpiła kolejna zmiana instruktora Z. Katryniok wyjechał z kraju, a nowym szkoleniowcem zastał Zbigniew Sworeń pełniący tę funkcję do dzisiaj. W okresie tym następuje dalszy dynamiczny rozwój. Wychowankowie zakładają własne sekcje: w Dobrodzieniu i Ozimku.

Zawodnicy sekcji karate Zawadzkie startują w turniejach coraz wyższej rangi. W 1995 roku z inicjatywy osób związanych z sekcją a mieszkających obecnie za granicą (między innymi: Zygmunta Katryniok, Henryka Andrecki, Jerzego Thiel) w porozumieniu z obecnym trenerem zainaugurowany został cykliczny turniej pod nazwą "Rada Regentów". Osoby te są nie tylko inicjatorami ale również głównymi sponsorami nagród. Turnieje "Rady Regentów" odbywają się corocznie na przełomie marca i kwietnia. Dotychczas brało w nich udział wiele okolicznych sekcji reprezentujących miasta takie jak: Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Dobrodzień, Grodków, Krapkowice, Opole, Ozimek, Prudnik, Rajcza, Strzelce Opolskie, Żywiec oraz oczywiście Zawadzkie. Rok 1996 przyniósł kolejne inowacje. Wtedy to rozpoczęto prowadzić zajęcia z grupą dziecięcą. W programie dla tej grupy oprócz nauki technik karate, znajdują się ćwiczenia ogólnorozwojowe, oddechowe, poprawiające koordynacje ruchową oraz korekcję wad postawy. Lata 1997-2001 to pasmo wielu sukcesów zawodników z sekcji. Pierwszym znaczącym sukcesem w tej grupie wiekowej było zakwalifikowanie się do finału dwóch zawodników: Grzegorza Bartosika i Sebastiana Banach w V Mistrzostwach Dolnego śląska, które odbyły się w Wrocławiu 25 kwietnia 1988 roku. Rok później w tych samych zawodach Olga Bogucka zdobyła wicemistrzostwo, Grzegorz Bartosik zajął trzecie miejsce. Tytuły wicemistrzowskie zdobyli również w roku 2000 Patrycja Bensz i Rafał Polak. W roku 2001 tytuł wicemistrzowski obroniła Patrycja Bensz z brązowymi medalami wrócili Alina Adamska oraz Marcin Zadrożny. Spektakularnym sukcesem dla Patrycji Bensz było zdobycie przez nią w konkurencji kata wicemistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w roku 2000 brązowe medale zdobyli wówczas Patryk Morgoń oraz Marcin Zadrożny. Rok 2001 przynosi kolejne osiągnięcia dla Patrycji Bensz brązowy medal w Mistrzostwach Polski oraz Mistrzostwo Podbeskidzia. Nasi zawodnicy zdobywali również medale w Mistrzostwach Opolszczyzny oraz zajmowali pierwsze miejsca w klasyfikacji punktowej i medalowej w Turniejach w Zawadzkiem, Opolu, Bielsku i Rajczy. Wiosną 2000 roku obecni i byli członkowie sekcji (z szczególnym zaangażowaniem obecnego trenera) rozpoczęli procedurę rejestracji Stowarzyszenia Sportowego, w konsekwencji tych działań 9 sierpnia został zarejestrowany Klub Karate o nazwie "NIDAN" z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej 25. Pierwszy Zarząd Klubu ukonstytuował się w następującym składzie: Prezes - Zbigniew Sworeń, Vice Prezes - Dawid Imiełowski, Sekretarz Krystian Bensz, Skarbnik - Monika Szmal, Członek - Sabina Sworeń. Utworzenie klubu karate w Zawadzkiem było nieodłącznym dążeniem poprzednich trenerów, ale dopiero po 23 latach istnienia sekcji doprowadzono do założenia samodzielnego, niezależnego klubu sportowego. W okresie istnienia sekcji swoich sił na treningach próbowało ponad 2000 osób. Sześciu wychowanków zdobyło stopnie mistrzowskie Dan. Należą do nich: Zbigniew Sworeń 2 Dan, Jerzy Thiel 2 Dan, Marek Pogorzelski 1 Dan, Arkadiusz Zyzik 1 Dan, Agnieszka Piaszczyk - Pytel 1 Dan, Damian Dubiel 1 Dan. 18 osób uzyskało brązowy pas : Hensryk Andrecki, Zygmunt Katryniok, Dorota Metrycka - Weber, Sebastian Pytel, Marek Pieczka, Henryk Kraus, Justyna Górska, Łukasz Wójcik, Krzysztof Zyzik, Sławomir Buraczyński, Dawid Imiełowski, Marcin Zwadrożny, Marcin Graca, Bogdan Czapnik, Anna Drzewiecka, Łukasz Kalinowski, Waldemar Popławski oraz Bartłomiej Węglarz. Obecnie sekcja liczy 107 członków, zajęcia prowadzone są w trzech grupach: początkujących, średniozaawansowanych, i zaawansowanych.

Podsumowując historię Sekcji Karate w Zawadzkiem nasuwa się jednoznaczne stwierdzenie, że jedynie dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pasji wszystkich zwolenników karate możliwe było założenie i rozwój sekcji na tak wielką skalę. Początki nie były łatwe, jednakże dzięki samozaparciu i wytrwałości społeczników udało się przełamać wszelkie bariery i trudności. A tych jak widać nie brakowało. Historia sekcji stanowi dokładne odbicie trudnych początków tej sztuki walki w całym kraju. Jednakże założona przed 25 laty sekcja nie tylko przetrwała wszelkie przeciwności losu, ale rozwinęła się przekształcając się w prężnie działający klub sportowy.

Polecamy

dbx-sport.pl

Instytucje wspierające klub

Firmy wspierajace klub

Program Klub

Program Klub

Fundacja Partnerstwo

Fundacja Partnerstwo