galeria zdjeć

Dodatkowe informacje

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

  1. Jakie są wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych?

 

Ramowe wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych stanowią, iż:

  • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu,
  • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS oraz innych obiektów wskazanych w rozporządzeniu,
  • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
  • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających,
  • osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt,
  • zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego.

  1. Kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie zawartych w rozporządzeniu wytycznych dotyczących udostępniania hali/sali sportowej?

 

Odpowiedzialność spoczywa na podmiocie uprawnionym do udostępnienia danego obiektu.

 

  1. Czy możliwe jest prowadzenie treningów tanecznych, zapaśniczych, bokserskich, sportów walki w sali gimnastycznej?

 

Tak, jest to możliwe. Zalecane jednak jest zachowywanie dystansu. Analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się – 2 metry odległości.

 

11. Czy można prowadzić zajęcia sportowe na obiekcie, który w myśl prawa budowlanego jest obiektem użytkowym, a został przystosowany do odbywania zajęć sportowych?

 

Tak, jednak miejsce to musi spełniać podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych (art. 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane).

 

12. Czy na sali sportowej można prowadzić zajęcia odpłatne dla uczestników tzw. zajęcia indywidualne?

 

Tak można. Rozporządzenie nie określa ograniczeń w tym zakresie.

 

13. Ile grup dziennie może ćwiczyć na sali/hali sportowej?

 

Rozporządzenie nie określa ograniczeń w tym zakresie. Ważne aby nie przekraczać jednorazowo limitu osób korzystających z sali/hali.

 

18. Jaki rodzaj sprzętu sportowego powinien być dezynfekowany na salach/halach sportowych po zajęciach?

 

Dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami.

19. Czy ćwiczący na sali/hali sportowej musza mieć założone maseczki?

Nie, podczas zajęć na sali/hali sportowej, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

 

28. Czy jest dolna granica wielkości sali sportowej, której dotyczy limit 12 osób + trener?

 

Nie ma. Natomiast należy zapewnić przestrzeń do zachowania dystansu społecznego pomiędzy ćwiczącymi.

 

32. Czy rodzice dzieci poniżej 13 roku życia mogą być na trybunach sali sportowej podczas zajęć sportowych?

 

Nie mogą. Trybuny sportowe traktowane są jako integralna część obiektu, dla którego ustanowiono stosowny limit

 

33. Jak powinny wyglądać zajęcia sportowe na sali/hali sportowej w sportach walki?

Liczba osób uczestniczących w zajęciach sportowych na sali/hali sportowej uzależniona jest od powierzchni obiektu: do 300 m2- 12 osób + 1 trener, od 301 m2 do 800 m2- 16 osób + 2 trenerów, 0d 801 m2 do 1000 m2- 24 osoby + 2 trenerów, powyżej 1000 m2- 32 osoby + 3 trenerów.

W czasie treningu należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy ćwiczącymi, nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), uczestnicy zajęć powinni korzystać z osobistego sprzętu treningowego oraz obowiązkowo dezynfekować ręce przy wejściu i wyjściu z obiektu

 

36. Czy zostaną otwarte sale przy szkołach pomimo zawieszenia zajęć dydaktycznych?

 

Od 18 maja będzie można korzystać z hal i sal sportowych, również tych znajdujących się przy szkołach, przy zachowaniu limitu osób w zależności od powierzchni danego obiektu. Ostateczna decyzja o otwarciu sali sportowej przy szkole należy do podmiotu odpowiedzialnego za jego udostępnianie.

 

44. Czy Orliki są otwarte dla stowarzyszeń i fundacji czy dla wszystkich chętnych?

 

Obiekty tego typu są ogólnodostępne. Natomiast podmiot zarządzający obiektem powinien zapewnić warunki do przestrzegania wytycznych zawartych w rozporządzeniu.

Polecamy

dbx-sport.pl

Instytucje wspierające klub

Firmy wspierajace klub

Program Klub

Program Klub

Fundacja Partnerstwo

Fundacja Partnerstwo