galeria zdjeć

Walne Zgromadzenie PUK

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Unii Karate, Poledno 10.10.2020

W dniu 10 pazdziernika br w Polednie koło Bydgoszczy odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Unii Karate, które zostało zwołane na wniosek kilkudziesięciu klubów członków Polskiej Unii Karate. Delegatem na zjazd z ramienia naszego klubu był Zbigniew Sworeń. W porządku obrad oprócz sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019 rok, znalazł się projekt uchwały o odwołaniu członków zarządu i wybór nowych władz. Zarząd został odwołany zwykłą większością głosów. Na stanowisko prezesa zgłoszono dwie kandydatury Pawła Połtorzeckiego i Andrzeja Jankowskiego, Paweł Połtorzecki uzyskał większą liczbę głosów. Na członków zarządu wybrano osoby: Mariusz Pełka, Marcin Osiejewski, Andrzej Zaleski i Wiesław Grochowina. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Józef Sołtysiak, Zbigniew Sworeń i Marek Pawlaczyk.

Polecamy

dbx-sport.pl

Instytucje wspierające klub

Firmy wspierajace klub

Program Klub

Program Klub

Fundacja Partnerstwo

Fundacja Partnerstwo