galeria zdjeć

Zawadzkie - instruktorzy

-KIEROWNIK WYSZKOLENIA - ZBIGNIEW SWOREŃ - 5 dan -

instruktor

 

Imię i Nazwisko Zbigniew Sworeń
Stopień: 5 dan
Funkcje w klubie: Prezes, kierownik wyszkolenia, trener drugiej klasy

Sędzia WKF do roku 2019 „OKRĘGOWY A”

Egzaminator krajowy (uprawniony do przeprowadzania egzaminów na stopnie kyu (od 9 do 1 kyu)

Data rozpoczęcia treningów karate shotokan: 1982
Data objęcia funkcji instruktora sekcji w Zawadzkiem 1988
Pierwszy trener Zygmunt Katryniok
Najważniejsze osiągnięcie sportowe: Wicemistrzostwo Polski Seniorów Starszych w kata, wychowawca medalitsów mistrzostw Świata, Europy i Polski
Inne działania:

- inicjator i organizator cyklicznie od roku 1995 odbywającego się turnieju karate „Rada Regentów”, (obecnie w obsadzie międzynarodowej), 

- inicjator i jeden z założycieli Klubu Karate „Nidan” w roku 2000,

- inicjator i organizator KlubowegoTurnieju Mikołajkowego-INSTRUKTOR - Dariusz Sworeń - 2 dan -

instruktor Imię i Nazwisko Dariusz Sworeń
Stopień: 2 dan
Funkcje w klubie: Instruktor karate, sędzia klubowy PZK
zawodnik, student wf
Data rozpoczęcia treningów karate shotokan: 2000
Data objęcia funkcji instruktora sekcji w Zawadzkiem 2012
Pierwszy trener Zbigniew Sworeń
Najważniejsze osiągnięcie sportowe:

I m. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzieżowców w Karate WKF  29.10.2011  (Łódź)

I m. Mistrzostwa Polski Karate Shotokan   24.10.2010 ( Bielsko-Biała)

I m. Akademickie Mistrzostwa Polski w Karate WKF 16.03.2013 (Wrocław)

I m. Akademicki Puchar Polski w Karate WKF 15.12.2012 (Swarzędz)

III m. Mistrzostwa Europy Karate Shotokan 26-28.11.2010 (Koblenz)
-INSTRUKTOR - Bartłomiej Barański - 1 dan -

instruktor Imię i Nazwisko Bartłomiej Barański
Stopień: 1 dan
Funkcje w klubie: Instruktor karate, sędzia klubowy PZK
zawodnik, student wf
Data rozpoczęcia treningów karate shotokan: 2000
Data objęcia funkcji instruktora sekcji w Zawadzkiem 2012
Pierwszy trener Zbigniew Sworeń
Najważniejsze osiągnięcie sportowe:

2 miejsce Mistrzostwa Świata Karate Shotokan


3 miejsce Mistrzostwa Europy Karate Shotokan


1 miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów 2010 i 2011


3 miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów 2011 i 2012


Członek kadry narodowej od 2009r

 

 

-

Historia sekcji karate shotokan i Klubu Karate „Nidan” 1977 - 2009

Początki istnienia sekcji sięgają jesieni 1977r. kiedy to wielki entuzjasta sztuk walk Henryk Andrecki wraz z grupą pasjonatów (studentów z Opola pod kierownictwem Marka Kozery) zapoczątkował na tym terenie treningi karate. Sekcja Karate do Shotokan w Zawadzkiem była pierwszą tego typu sekcją w powiecie strzeleckim. Początki działalności nie przypominały obecnych warunków. Zafascynowana odmiennym sportem i pełna zapału młodzież decydowała się przychodzić na poranne treningi już o 4 rano, oraz dodatkowo na 2-godzinny trening popołudniowy. Treningi odbywały się w małej salce w nowo wybudowanej hali sportowej lub na ”wolnym powietrzu”. Trudy treningu i twardą dyscyplinę wytrzymywało niewielu. Nierzadko po roku czasu zostawało w sekcji mniej niż 10% zapisujących się. Na treningi uczęszczać mogła jedynie młodzież, która ukończyła szkołę podstawową. Od samego początku założyciele borykali się z wieloma problemami, między innymi : brak stałego pomieszczenia treningowego, brak funduszy, brak przynależności organizacyjnej, wszystkie wydatki związane z zakupem odzieży treningowej, szkoleniem instruktorów, wyjazdów na zgrupowania karatecy pokrywali z własnych funduszy. Po wyjeździe H. Andreckiego sekcję przejął Zygmunt Katryniok ówczesny trener jednej z sekcji z Opola. Jego pomocnikiem został Jerzy Thiel. Pod okiem tego instruktora sekcja zaczęła brać udział i odnosić pierwsze sukcesy sportowe w zawodach rangi wojewódzkiej. 
W roku 1985 sekcja zostaje członkiem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, w której to organizacji Zygmunt Katryniok zostaje członkiem komisji rewizyjnej. Dwa lata później (1987r.) wspólnie z sekcją “Zagłębianka” z Dąbrowy Górniczej zostaje zorganizowany na terenie Zawadzkiego II Międzynarodowy Turniej Karate o “Lampkę Górniczą”, w którym drużyna z Zawadzkiego wywalczyła 3-miejsce. W tym okresie członkowie sekcji corocznie brali udział w zgrupowaniach w Szczecinie, w obozach szkoleniowych organizowanych przez trenera Zygmunta oraz licznych pokazach miedzy innymi z okazji 160 lecia Huty Andrzej w Zawadzkiem. W grudniu 1988 roku nastąpiła kolejna zmiana instruktora Z. Katryniok wyjechał z kraju, a nowym szkoleniowcem zastał Zbigniew Sworeń pełniący tę funkcję do dzisiaj. W okresie tym następuje dalszy dynamiczny rozwój. Wychowankowie zakładają własne sekcje: w Dobrodzieniu pod kierownictwem Henryka Kraus i w Ozimku pod kierunkiem Marka Pogorzelskiego. Zawodnicy sekcji Zawadzkie startują w turniejach coraz wyższej rangi. W 1995 roku z inicjatywy osób związanych z sekcją a mieszkających obecnie za granicą (m.in. Zygmunta Katryniok, Henryka Andreckiego, Jerzego Thiela) w porozumieniu z obecnym trenerem zainaugurowany został cykliczny turniej pod nazwą “Rada Regentów” rozgrywany w Zawadzkiem. Osoby te są nie tylko inicjatorami ale również głównymi sponsorami nagród. Dotychczas brało w nich udział wiele klubów z kraju i zagranicy. W roku 1998 opiekę nad sekcją przejął Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, a później Hutniczy Klub Sportowy “Stal”. 
Lata 1997-2009 to pasmo wielu sukcesów i dynamicznego rozwoju sekcji. Do największych osiągnięć należy zaliczyć: Mistrzostwo Świata Federacji FSKA wywalczone przez Natalię Szponder w roku 2007 i 2008 oraz Mistrzostwo Polski Kadetów wywalczone przez Bartłomieja Barańskiego. Ponadto zawodnicy mogą się poszczycić tytułami mistrzów Opolszczyzny, Śląska, Podbeskidzia, Dolnego Śląska, Łodzi, Wielkopolski oraz wielokrotnie triumfowali na zawodach za granicą. Wiosną 2000 roku obecni i byli członkowie sekcji (z szczególnym zaangażowaniem obecnego trenera) rozpoczęli procedurę rejestracji Stowarzyszenia Sportowego, w konsekwencji tych działań 9 sierpnia został zarejestrowany Klub Karate o nazwie “NIDAN” z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej 23. Pierwszy Zarząd Klubu ukonstytuował się w następującym składzie: Prezes - Zbigniew Sworeń, Vice Prezes - Dawid Imiełowski, Sekretarz Krystian Bensz, Skarbnik - Monika Szmal, Członek - Sabina Sworeń. 
Utworzenie klubu karate w Zawadzkiem było nieodłącznym dążeniem poprzednich trenerów, ale dopiero po 23 latach istnienia sekcji doprowadzono do założenia samodzielnego, niezależnego klubu sportowego. Głównym celem nowo wybranego zarządu było dążenie, żeby wszyscy członkowie mieli doskonałe warunki organizacyjne i szkoleniowe, żeby doskonalić się w japońskiej sztuce walki karate shotokan W okresie istnienia sekcji swoich sił na treningach próbowało ponad 2000 osób. W całej historii sekcji 12 wychowanków zdobyło stopnie mistrzowskie DAN. Obecnie klub posiada 150 członków w sekcjach Zawadzkie, Ozimek, Strzelce Opolskie i Dobrodzieniu. Podsumowując historię Sekcji Karate w Zawadzkiem, można stwierdzić, że stanowi ona odbicie trudnych początków tej sztuki walki w całym kraju. Jednakże w Zawadzkiem nie brakowało ludzi zwalczających wszelkie bariery i trudności, społeczników, którzy nie pozwolili żeby sekcja przestała istnieć, wręcz przeciwnie swoją wytrwałością i cierpliwością doprowadzili do utworzenia Klubu, który obecnie jest jednym z czołowych klubów w Polsce.


 

Polecamy

dbx-sport.pl

Instytucje wspierające klub

Firmy wspierajace klub

Program Klub

Program Klub

Fundacja Partnerstwo

Fundacja Partnerstwo